Vi önskar alla nya medlemmar välkomna

Sedan nya styrelsen tillträdde och med de marknadsaktiviteter som då genomfördes så har vi vänt den negativa trenden på antal medlemmar, och vi kan önska över 130 nya medlemmar välkomna till oss. Men vi nöjer oss inte här, utan vi planerar nu en medlemsundersökning på vad vi kan göra mer för alla Viggbyholmare, så håll utskick i e-postlådan