Protokoll styrelsemöte december 2022

Mötet med kommunen summerades, och baserat på genomförd lodning av vattendjup beslutade styrelsen om föreslagen plats för den tilltänkta badbryggan med dykdjup. Diskussion kring rykten om eventuell byggnation runt Viggbyholms Gård fördes, där dialog med kommun är initierad.

Protokoll styrelsemöte torsdag 8_12-22 kl 18