Om Styrelsen arbete under året

Här kan du ta del av en del av det arbete som genomförs i styrelsen. Din medverkan är varmt välkommen – hör av dig till oss på info@viggbyholm.se

Nej till lagerhotell på Sippvägen på fastigheten Sotaren 2

Villaägarföreningen har tillsammans med kringboende under hösten 2023 drivit diskussioner med tjänstemän och politiker i kommunen om olämpligheten att etablera ett lagerhotell på en skafttomt med delad infart från Sippvägen. Lagerhotellet förutsätter ändring av gällande detaljplan och riskerar störningar och ökad trafik både på Sippvägen och genom Viggbyholm flertalet av dygnets timmar. Det finns också risker med ökad kriminalitet som polisen konstaterat och breddning av Sippvägen som idag är i huvudsak promenadstråk för tung trafik mm. Kommunen ställde sig 2020 positiv till planerna och har inte haft dialog med boende i området förrän frågan togs upp av Villaägareföreningen hösten 2023. Kommunen har under mars 2024 bekräftat att man bromsat och att det för närvarande inte finns några planer på att ta fram en ny detaljplan för fastigheten.

Föreningen, tillsammans med en kompetent och drivande arbetsgrupp av omkringboende, fortsätter att aktivt följa och bearbeta kommunens planer för att om möjligt helt stoppa planerna på byggnationen av lagerhotellet!

Vad händer i och kring Viggbyholms Gård

Det surrar av rykten kring VIggbyholms Gård, vars ägare har ambitioner att bygga både bostäder och gemensamhets byggnader i hästhagarna söder om Herrgårds Byn och längs med Ekbacksvägen. Täby Kommun för diskussioner men är väldigt återhållsamma till denna typ av förändringar i den fina och historiska miljön.

Villaägarföreningen har goda kontakter med Alliansens politiker och ser fram emot en aktiv dialog där vi får möjligheter att påverka eventuella expansionsplaner. Enligt Kommunens långtidsplan 2050 finns det inga större byggnadsplaner för områdena runt Viggbyholms Gård.

Trafiksituationen i och kring Viggbyholm

I Täby Alliansens politiska inriktningsplan för 2023-2026 ingår översyn av buller från E18 och man diskuterar olika åtgärder för bullerminskning. Vidare pågår analyser av genomfartstrafiken i det lokala vägnätet, där Viggbyholm under rusningstrafik drabbas av oönskad trafik.

Villaföreningen har ambitioner att följa och om möjligt påverka dessa frågor men vi behöver fler engagerade Viggbyholmsbor som vill vara med och påverka!

Är du intresserad att vara med i något av ovanstående projekt eller har egna ideer kring vad Villaföreningen bör engagera sig i, hör av dig, enklast till vår mailbox. info@viggbyholm.se