Valborgsbrasa inställd

Vår ambition för 2023 var att återupprätta vår fina tradition med en Valborgsbrasa på ängen, efter några års pandemiuppehåll. Tyvärr visade det sig att den vattentillgång som tidigare funnits för att släcka brasan är borttagen. Vi har tillsammans med kommunen försökt ordna en annan lösning för släckningsarbetet, men måste tyvärr meddela att det inte gick att lösa. Med önskan om ett fint Valborgsfirande och hopp om gemensam brasa nästa år!