Protokoll styrelsemöte augusti 2022

Den nytillsatta styrelsen träffades för att förbereda inför mötet med kommunen, då bland annat badbryggor med dykdjup diskuterades.

Villaägareföreningen styrelsemöte 22:8-22