Protokoll styrelsemöte februari 2023

En uppdatering om projektet med förlängd badbrygga gavs, och diskussion kring olika lösningar för Valborgsfirande på ängen vidtog. Vattenfrågan för att kunna släcka elden är inte löst, och kommunen har givit avslag på styrelsens förfrågan om stöd.

Styrelsemöte februari 2023