Protokoll styrelsemöte januari 2023

En offert för en 10 m lång flytbrygga är framtagen, och denna bifogas ett brev med beskrivning av förslaget samt sänds till kommunen för feedback. Planering inför Valborgsfirande på ängen vidtog. Firandet ställdes in 2022 då en brandpost monterats ned, och tillstånd för eld inte kan ges utan tillgång till vatten. Villaägareföreningen behöver besked från kommunen huruvida det finns en lösning för vatten för släckningsarbete eventuellt genom att ordna en stor vattentank med pump och brandslang. En lista med aktiviteter för ev firande finns, men vattentillgång är en förutsättning.

Styrelsemöte torsdag 26_1-23 kl 18