Sammanfattning från infomötet 30 augusti

Vi är så glada att så många kom på infomötet i augusti, för att träffa oss i styrelsen och diskutera hur vi tillsammans kan utveckla Viggbyholm till en ännu härligare plats att bo på. Vi passade på att informera om status på de frågor vi som förening driver samt för att lyssna på Johan Algernon (M) som är Kommunalråd och Ordförande i Stadsbyggnadsnämnden. Bifogat finner ni en summering av det som sades, samt styrelsens slutsatser kring arbetet framåt. Sammanfattning från infomötet 30 augusti