Årsmöte 2019

Vi kallar till ordinarie årsmöte.

Alla medlemmar och nya medlemmar är välkomna till mötet den 27 mars 2019 kl 18:30 i Viggbyholms Båtklubbs klubblokal.

Mötet kommer att gästas av kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson samt stadsbyggnadsnämndens ordförande i Täby, Johan Algernon.

Täby kommun ska påbörja arbetet med att renovera detaljplanen V1 från 1935 och fortfarande är gällande. Planen omfattar i princip hela Viggbyholm och delar av norra Näsbypark.

Syftet med att renovera äldre detaljplaner är att uppnå en rättssäker, enklare och mer effektiv hantering av gällande planer där omfattande avvikelser och dispenser medgivits över åren.

 

En väl fungerande detaljplan skapar en tryggare utveckling av ett område för såväl den privata fastighetsägaren som för kommunen. Med en väl fungerande detaljplan, kan mera effektiva och rättsäkra beslut fattas. Renoveringen ska också bidra till att kulturhistoriska betydelsefulla områden och enskilda objekt kan identifieras och säkerställas genom ny detaljplan.  

Renoveringen av detaljplanen ska möjliggöra för en platsspecifik utveckling som bevarar och utvecklar områdets karaktärsdrag, struktur, topografi och natur- och kulturvärden samt var eventuell ny bebyggelse, etablering av lokal handel och service kan lokaliseras.”