Nyheter


Årsmöte 2020

Vi kallar till ordinarie årsmöte.

Datum & Tid : Tisdag 23/6 Klockan 19:00

På grund av rådande Corona-situation, kommer vi hålla ett digitalt årmöte via Zoom.

ANMÄLAN DIG TILL MÖTET: Du som önskar närvara, anmäl dig senast 16/6 till info@viggbyholm.se för att få mötesinbjudan till Zoom.

Hälsningar Styrelsen