Årsmöte 2018

Vi kallar till ett extra medlemsmöte för att fastställa förändrade medlemsstadgar och samtidigt till ett ordinarie årsmöte.

Alla medlemmar och nya medlemmar är välkomna till mötet den 14 mars 2018 kl 18:30 i Viggbyholms Båtklubbs klubblokal.

Mötet kommer att gästas av ordförande i Täbys byggnadsnämnd, Johan Algernon (information om utvecklingsprojekt i Viggbyholm närhet samt trafiksituationen).