Kallelse till Viggbyholms Villaägarförening årsmöte

Vi kallar alla medlemmar till årsmöte den 6 april 2017 kl 19:00 i Viggbyholms Båtklubbs klubblokal.

Årsmötet kommer att gästas av ordförande i Byggnadsnämnden, Johan Algernon (information om Täbys större utvecklingsprojekt) och av Fastighetsmäklarbyrån Mäklarringen (fastighetsutvecklingen i Viggbyholm).

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet på Email: info@viggbyholm.se

Medlemsavgift för 2017

Viggbyholms Villaägareförening är en ideell intresseförening för personer som bor i Viggbyholm. Vi arbetar för Viggbyholmsbornas bästa på olika sätt bl.a. genom att anordna aktiviteter och påverkar utvecklingen av vår närmiljö. Genom ditt medlemskap gör du detta möjligt samtidigt som du erhåller många fina medlemserbjudanden.

Betala din medlemsavgift 200 kronor till plusgiro 36 15 63-0, Viggbyholms Villaägarförening, senast den 30 april 2017. Märk betalningen med namn, adress och e-postadress.

Välkommen till ett nytt år med Viggbyholms Villaägareförening,

önskar styrelsen