Viggbyholm har en ny präst i Sankt Olof/Viggbyholm

Jag föddes och växte upp i Nysätra församling, mellan Umeå och Skellefteå på 50-talet.

Min fru Maja, hunden Nelson och jag bor i Bromma och har fyra vuxna barn och ett barnbarn tillsammans.

Jag kommer närmast från Visby stift där jag varit kyrkoherde i Stenkumla församling.
Innan dess arbetade jag och Maja för SKUT ( Svenska kyrkan i Utlandet), i Los Angeles under fyra år.

Jag prästvigdes 1988 och tjänstgjorde som församlingspräst i Härnösand i åtta år, sedan sex år som präst på Stiftsgården Stjärnholm utanför Nyköping, därefter var jag kyrkoherde i Ekerö pastorat nästan tolv år, innan USA-äventyret.

Som präst tycker jag om att få möta människor i livets alla sammanhang, och särskilt att få fira gudstjänst, undervisa och predika.

Tanken är att jag ska ha en särskild omsorg och ansvar för verksamheten i Sankt Olofs kyrka och Viggbyholm inom församlingen.
Detta påminner en hel del om de sex åren jag ansvarade för en stadsdelskyrka, Ängekyrkan i Härnösand – det är som om ringarna sluts: jag är tillbaka där jag började.
Jag är nyfiken på att lära känna människorna i och runt kyrkan och är så tacksam att jag fått denna prästtjänst och ser farm emot många goda år här i Täby församling.

Staffan Eklund

Präst