Protokoll från årsmötet

Årsmötesprotokollet är publicerat. Du hittar det under rubriken  ”Om föreningen”