Protokoll styrelsemöte juni 2023

På detta styrelsemöte summerade vi året, som bestått av diskussioner kring valborgsfirande, planering av badbrygga samt dialog med kommunen om diverse projekt. Därefter tog planering av årsmöte efter sommaren vid, där vi ser fram emot att samla Viggbyholmare för samtal om hur vi kan fortsätta skapa gemenskap och bevara samt vidareutveckla vår fina närmiljö.

Styrelsemöte tisdag 13_6 18