Om föreningen

Viggbyholms Villaägareförening är en ideell intresseförening för personer som bor i Viggbyholm. Vi arbetar för Viggbyholmsbornas bästa på olika sätt bl.a. genom att anordna aktiviteter som majbrasor samt värna om miljön i närområdet.

Föreningen startade 1922 och hette ursprungligen Viggbyholms Trädgårdsstad u.p.a. Inom föreningens upptagningsområde finns det idag ca 1200 fastigheter varav ca 350 medlemmar. Att vi är en intresseförening innebär att vi som arbetar inom föreningen alla gör det på vår fritid. Detta gör att vi behöver ekonomiskt stöd genom medlemsavgifter eller sponsorer samt att vi behöver fler personer som aktivt vill bidra till att bevara och göra Viggbyholm till ett ännu bättre område att bo och växa upp i.

Hur vi arbetar

Vi arbetar för Viggbyholmsbornas bästa på olika sätt genom att:

  • Verka för ett vackrare och trivsammare Viggbyholm.
  • Verka för fler medlemmar
  • Aktivt bevaka de Hultinska gåvobreven.
  • Fungera som språkrör för föreningens medlemmar.
  • Aktivt verka för ökad trafiksäkerhet och yttre boendemiljö.
  • Remissinstans till Täby Kommun.
  • Höja kvalitén på skötsel av park och förgårdsmark.
  • Verka för trivselaktiviteter inom närområdet, såsom majbrasa och sommarfest.
  • Driva hemsidan

Hur kan du hjälpa till?

För att vi ska kunna anordna trivselaktiviteter behöver vi hjälp av flera personer som gör små eller större insatser. Är du intresserad av att vara med och anordna majbrasa, en sommarfest eller julmarknad. Kontakta oss via info@viggbyholm.se, vi tar tacksamt emot hjälp och ju fler vi är tillsammans desto lättare och roligare blir aktiviteterna.