Corona – Årsmöte skjuts på framtiden

På grund av den nu rådande situation med höjd risknivå och sammhällsspridning av COVID-19 (Corona-viruset), har styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet.

Vi vill inte riskera hälsan för våra medlemmar och följer därför de allmänna råden att i nuläget undvika större folksamlingar.

Inget datum för årsmöte finns planerat, utan vi avvaktar utvecklingen innan styrelsen tar ett nytt beslut.